Dnevni i mjesečni najam skele za izvođenje svih fasaderskih, soboslikarskih, zidarskih i krovopokrivačkih radova, za ugradnju i zamjenu vanjske stolarije na višim etažama na obiteljskim kućama i višestambenim zgradama, za izvođenje instalaterskih radova u halama i radionama do visine 12,00 m

  • Fasadna H skala širine 75cm
  • Fasadna H skala širine 100cm
  • Cijevna skela sa spojnicama
  • ALU pokretna skela radna platforma dim. 1,50x 3,00 m do visine 12,00m