POLITIKA  KVALITETE, OKOLIŠA,SIGURNOSTI I ZDRAVLJA

Švenda građenje d.o.o. je tvrtka koja se bavi izvođenjem građevinskih radova.

Poslovna politika dokazuje se kroz dugogodišnje uspješno poslovanje.

Švenda građenje d.o.o. se obvezuje da će poslove za svoje korisnike obavljati kvalitetno, u skladu s pravilima  struke i najvišim  standardima, sukladno važećim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na ovu djelatnost.

U dogovoru sa investitorima i naručiteljima radova  dogovara se optimalan rok izvođenja radova koji je naznačen u ponudi i ugovoru o građenju. Dobavljači se biraju na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetno izvođenje radova i  koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš.

Kroz definiranje značajnih aspekata okoliša prepoznaje  ciljeve koje želi realizirati u sustavu upravljanja zaštite okolišem te izrađuje planove i programe za realizaciju definiranih ciljeva. Teži se procesima u kojima neće biti štetnog utjecaja na okoliš.

Švenda građenje d.o.o. se obvezuje kontinuirano djelovati u uspostavljanju sustava vrijednosti ljudskih resursa putem obrazovanja, sposobnosti i znanja u cilju poboljšanja kvalitete usluga, zadovoljenja korisnika usluga i svojih djelatnika.

Švenda građenje d.o.o. može poslovati ako su korisnici usluga zadovoljni što se postiže poznavanjem i zadovoljavanjem njihovih potreba i želja te pružanjem veće vrijednosti od konkurenata.

U još boljoj suradnji s korisnicima usluga i dobavljačima te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu želi potpuno smanjiti broj reklamacija korisnika obavljenih  usluga.

Švenda građenje d.o.o. se obavezuje poticati etički kodeks kod poslovanja.

Svi djelatnici Švenda građenja d.o.o. obvezuju se da će dobro poznavati dokumentaciju sustava kvalitete te primjenjivati važeću politiku i procedure u svom radu.

Trajnu pozornost usmjeruje na racionalnu upotrebu energije i prirodnih resursa. Teži smanjenju količine otpada i osmišljavati mogućnosti njegove korisne uporabe. Obzirno postupa s opasnim tvarima nastojeći ih zamijeniti manje opasnima. Preventivno djeluje da  se onemogući pojava incidentnih situacija. Sustavno unaprjeđuje proces ublažavanja posljedica nezgoda i incidenata.

Politika kvalitete, okoliša, sigurnosti i zdravlja biti će obznanjena svim korisnicima usluga i zainteresiranim stranama, sa obavezom  revidiranja  u cilju primjerenosti.

Koprivnica, 27.06.2021.
Direktor:  Zoran Švenda inž.građ.