Naziv projekta: Ulaganje u povećanje konkurentnosti modernizacijom specijaliziranih građevinskih usluga u adaptiranju, rekonstrukciji i sanaciji starih građevina i Spomenika kulturne baštine KK.03.2.1.06.0114

Kratki opis projekta: U Republici Hrvatskoj kao i u cijelojj Europi postoji veliki broj Spomenika kulturne baštine i starih građevina. Istima je dozvoljena samo adaptacija prema postojećem izgledu. Vremenom i povećanjem broja takvih građevina povećava se se potražnja za specijaliziranom i kvalitetnom uslugom adaptacije, sanacije i rekonstrukcije, posebno krovišta, fasade i vlage u zidovima. Za povećanje konkurentnosti poduzeće Švenda građenje d.o.o ulaže u radne strojeve, opremu, zapošljavanje i edukacije za potpuno pružanje usluga sanacije, rekonstrukcije i adaptacije.

Razvoj poduzeća Švenda građenje se kreće u smjeru specijalizacije u području adaptacije, rekonstrukcije i sanacije starih građevina i onih pod zaštitom Uredbe EU za zaštitu kulture, Ministarstva kulture i UNESCO-a. Specifičnost radova zahtijevaju od poduzeća ulaganje u kransku dizalicu kojom se može lakše pristupiti teško dostupnim dijelovima građevina. Drugi instrument adaptacije su tlačne pumpe kojima se rješava problem vlage u zidovima starih građevina. Uz dva glavna predmeta nabave, za kvalitetniji prikaz radova klijentima potrebni su softveri koji pružaju detaljan prikaz radova koji će se izvoditi, pomoću ProgeCAD programa i kvalitetnog ispisa velikog formata laserskim pisačem. Drugi potreban softver za izradu kalkulacija pri radovima s obzirom na specifičnost svake građevine, lakše se mogu unaprijed odrediti troškovi. Dodatno s povećava konkurentnost izradom web stranice za privlačenje novih i inozemnih klijenata. Kupnjom planirane opreme zaokružuje se usluga koju poduzeće pruža.

Ciljevi: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti ulaganjem u specijalizirano postrojenje i opremu, softver te edukaciju zaposlenika u području sanacije i rekunstrukcije sakralnih građevina i Spomenika kulturne baštine

Očekivani rezultati projekta:
1. Nabavljena kranska dizalica
2. Nabavljene 3 tlačne pumpe
3. Nabavljen Laserski printer
4. Nabavljeni softveri ProgeCAD i ADRIAKOD
5. Izrađena nova Internet stranica i logo tvrtke
6. Provedena edukacija zaposlenih

Ukupna vrijednost projekta 602.455,85 HRK
Iznos koji sufnancira EU 300.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta 28.10.2016. do 28.3.2018. godine
Kontakt osoba za više informacija: Zoran Švenda, info@svenda-gradjenje