Sakralni

Sanacija nosive konstrukcije crkve sv.Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu