Sakralni

Kapela Sv. Duha Koprivnica – adaptacija krovišta i tornja