Sakralni

Kapela Jagnjedovec – adaptacija krovišta