Radovi VISOKOGRADNJE

Fasadersko restauratorski radovi

Izvedba drvenih krovišta

Konstrukterski radovi sanacija i ojačanja nosive konstrukcije

Sanacija zidova od kapilarne vlage

Izvedba drenaža oko podruma